• Onderwijs als computerspel, Tara 207
  • Spel, het vallende ei
  • Spel, onderzoeksgroep

Tara 207

Onderwijs als een computerspel

Geschikt voor: onderbouw/bovenbouw voortgezet onderwijs

Doel: een vakoverstijgend spel doen , waarin de  lesstof wordt toegepast.
Duur spel: één dag + avond
Twee dagen + avond (uitgebreide variant)

Tara 207 is onderwijs in de vorm van een spel. Maar om het spel te kunnen spelen heb je de kennis uit de lessen nodig. Het is onderwijs volgens de regels van een computerspel en daardoor is het bijzonder motiverend voor leerlingen. Je kiest als  leerling een identiteit en verzamelt in de kennistoetsen kracht om je ‘level’ te verhogen. Je strijdt tegen een hogere macht en het is niet zeker dat je succes hebt. Je werkt intensief en onder tijdsdruk samen met anderen in jouw groep. Je kunt niemand missen; ieder uur wordt je geconfronteerd met een nieuw probleem. Je ziet het nut van de lessen die je hebt gevolgd, want je hebt die kennis nodig om te slagen. Je hebt elkaar nodig om te slagen. Het spel is spannend tot de laatste minuut, omdat dan pas blijkt welke groepen er in geslaagd zijn om door te dringen in ‘The Zône” en genoeg kracht hebben verzameld om de Cycloop en zijn helpers, de ‘cyclops’ te verslaan.

Kijk voor de opzet van het spel in  het Spelboekje Tara 207

Gaat U het spel Tara 207 spelen op uw school, huur dan ook de cyclops*, als extra uitdaging voor de leerlingen.

 

 

Training Tara 207

Doel van training:

Ondersteuning van een kerngroep van ongeveer drie docenten die het hart van de organisatie van het spel zijn.
Ondersteuning van deelnemende docenten op inhoud en uitvoering van het spel en de voorbereiding in de lessen.

Doelgroep: Docenten of mentoren in het Voortgezet Onderwijs

Duur van de training:

Twee dagdelen

Optie: assistentie van twee studenten bij het spelen van het spel ( de ‘cyclops’)

Inhoud van de training

Voorbereidingsgesprek Kerngroep en Frans Ottenhof

De kerngroep bestaat uit 2 á 3 docenten die de organisatie van het spel op zich nemen en de begeleiding van de deelnemende docenten.  Onderwerp van dit voorbereidende gesprek is:

 

  • kennis nemen van de inhoud van het spel
  • toesnijden op de schooleigen situatie
  • Organisatie en planning

Dagdeel 1 voor docenten/ mentoren

In deze training wordt het programma en organisatie van het spel in detail besproken Een belangrijk deel van de middag bestaat uit een werkgedeelte, waarin de docenten een begin maken met de opdrachten voor het spel, die aansluiten bij de lesstof.  Het betreft het bedenken van vragen voor de zogenaamde ‘integraaltoetsen’ en het maken van een blauwdruk voor een ‘Tara-opdracht’ die tijdens het spel wordt uitgevoerd. De mentoren krijgen het materiaal voor de mentorlessen.

Dagdeel 2 voor docenten/mentoren

Tijdens de tweede bijeenkomst  wordt de voortgang van het spel in de lessen besproken en wordt de uitvoering van het spel gepland en doorgesproken.  De rest van de bijeenkomst kan er verder gewerkt worden aan de integraaltoets en de Tara-opdrachten.